FANUC系统维修

发那科系统维修

发那科系统维修

我们本着"精益求精"的宗旨,努力提高电路板维修技术,扩展电路板测试手段,丰富维修经验,更新测试设备。公司的维修工程师在上岗前,全部经过严格技术培训,通过理论和实践考试才能上岗。世佳电子主要从事电路板,控制板的维修以及名牌产品的售后服务,服务对象主要为国内外(尤其是国外)的知名企业.服务范围从大型跨国企业到科研机构,无所不具。服务对象从军事军工到航空航天,从食品行业到机械行业,从印刷行业到医疗行业,从电梯行业到纺织行业等领域,无所不有。由于周期短,修复高, 质量可靠,且善于在无原理图条件下维修进口设备上的电路板,成立至今先后与大批企业建立了长期合作关系。


发那科系统维修范围:

系列 型号举例 系列 型号举例
 PM-0系列 A02B-0166-B591 16-WC系列 A04B-0231-H200
 FS31I-A系列 A04B-0094-B303 16-TTA系列 A02B-0120-B503
 FS18I-MB系列 A04B-0080-H203 16-TB系列 A02B-0200-B501
 31I-A系列 A02B-0307-B822 16-MC系列 A02B-0222-B503
 21-TB系列 A20B-0210-B501 16-MB系列 A02B-0200-B503
 21-TA系列 A02B-0252-B501 16-MA系列 A02B-0120-B502
 21-MB系列 A02B-0218-B502 16-LB系列 A02B-0200-B504
 21I-TB系列 A02B-0285-B500 16I-MB系列 A02B-0281-B504
 21I-TA系列 A02B-0247-B531 16I-MA系列 A02B-0236-C612
 21I-MB系列 A02B-0285-B502 16I-LB系列 A02B-0281-B504
 21I-MA系列 A02B-0247-B531 0-TD系列 A02B-0098-B544
 210IS-TB系列 A02B-0285-B801 0-TC系列 A02B-0098-B501
 210IS-MB系列 A02B-0285-B600 0-MC系列 A02B-0098-B512
 20I-FB系列 A02B-0287-B500 0M系列 A02B-0098-B511
 18-TC系列 A02B-0228-B505 0I-TD系列 A02B-0325-B500
 18-TB系列 A02B-0216-B531 0I-TC系列 A02B-0311-B500
 18-TA系列 A02B-0130-B502 0I-TB系列 A02B-0299-B802
 18-PC系列 A02B-0228-B502 0I-TA系列 A02B-0279-B503
 18-MC系列 A02B-0228-B502 0I-T系列 A02B-0210-B501
 18-MA系列 A02B-0130-B501 0I-MD系列 A02B-0325-B502
 18M系列 A16B-1212-0871 0I-MC系列 A02B-0309-B500
 18I-TB系列 A02B-0283-B500 0I-MB系列 A02B-0299-B802
 18I-TA系列 A02B-0238-B615 0I-MA系列 A20B-0280-B503
 18i-MC系列 A02B-0228-B502 0I-M系列 A02B-0280-B502
 18I-MB5系列 A02B-0297-B803 0I MATE-TC系列 A02B-0311-B520
 18I-MB系列 A02B-0283-B803 0I MATE-TB系列 A02B-0301-B801
 18i-MA系列 A02B-0266-B501 0I MATE-MD系列 A02B-0321-B500
 180IS-WB系列 A04B-0235-H211 0I MATE-MC系列 A02B-0311-B500
 180IS系列 A02B-0283-B801

 


发那科系统维修服务承诺


1.维修时间:标准维修时间5-7个工作日,加急1-3个工作日(需异地订购的特殊元器件除外);

2.保修时间:对修复部位保修六个月;

贵单位如有上述各方面的维修需求,请携带故障数控系统来我公司进行考察与维修,以便建立长期的业务关系,我们将以高度的热情,精湛的技术为贵单位排除一切因数控系统故障造成的诸多不便,竭尽全力保障生产顺利地进行!


客服部维修部大客户